,

Φαρμακείο Τεμπονέρα

Χαριλάου Τρικούπη 174

14514 Αθήνα

τηλ 2108075464