ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ

Δ.Θράκης   4

62100 Σέρρες

Τηλ 2321064866