,

Φαρμακείο Τρεμπελά Ευδοξία

Δουκίσσης Πλακεντίας 29

τηλ 210689949