Αλεξάνδρου Σβώλου 23

54621 Θεσσαλονίκη

τηλ 2310276120