,

Φαρμακείο Τσιούτσια Bασίλη

Ασκληπιού 34

42100 Τρίκαλα

τηλ 2431029828