,

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΣΟΥΜΑΤΙΔΗ ΟΜΗΡΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Τηλ: 231 076 7984