,

Φαρμακείο Τσουματίδη Όμηρου & Γεώργιου

Τηλ: 231 076 7984