,

Φαρμακείο Τσώνη Αθανασίου

Μαζαράκη 11

68100 Αλεξανδρούπολη

Τηλ.: 2551038473