,

Φαρμακείο Φίντζου & Βασιλείου ΟΕ

25ης Μαρτίου 167

13231 Πετρούπολη Αθήνα

Τηλ 2105015955