,

Φαρμακείο Χαραλαμπόπουλου

Λεωφόρος Βαβρώνος 8η Στάση

19016 Αρτέμιδα Αθήνα

τηλ 2294049180