,

Φαρμακείο Χατζοπούλου Παναγιώτα

Εξοχή Ξάνθης 67200
τηλ. 2541094388