,

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ

Χαλκιδικής 19 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54643

Τηλ.: 2310835579