,

Φαρμακείο Χριστοδούλου Σταυρούλας

Χαλκιδικής 19 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54643

Τηλ.: 2310835579