,

Φαρμακείο Ψάνη Νικολάου

Ταξιάρχες – Καγιάνι Μυτιλήνης

81100 Μυτιλήνη

τηλ 2251061081