,

Φαρμακείο Ζαβιακά Ελένη Θ.

Λακωνίας 25 & Φωτίου Κορυτσάς, Αγία Σοφία, 185 44 Πειραιάς Αττικής
Τηλ: 2104202225