,

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Κατσουλάκης Κωνσταντίνος Ε. Σωτήρος

Διός 33 & Υψηλάντου, Πειραιάς – Πασαλιμάνι, 18535, ΑΤΤΙΚΗ
Τηλ: 2104112814