Ομήρου 10, 164 51 Αργυρούπολη Αττικής
Τηλ: 2109910650