,

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΡΟΜΠΟΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ.

Κασσαβέτη 6, Κηφισιά, 14562, ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ: 2108083879