,

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΧΟΛΟΓΓΟΥΝΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ι.

Άγιος Νικόλαος Χαλκιδικής, 63078,

Τηλ: 2375031434