Φαρμακείο Μελίδου

Φιλικής Εταιρίας 1 65403 Καβάλα τηλ 251083 2484
,

Φαρμακείο Παναγιώτη Κουκουλίδη

Παπαχρηστίδη Φρ. 122, 641 00 Ελευθερούπολη Καβάλας ΤΗΛ 2592022237