,

Φαρμακείο Γκιωνάκη Γεωργίου & ΣΙΑ ΟΕ

Ελ.Βενιζέλου 10

59032 Πλατύ Ημαθίας

Τηλ 2333063940