,

Φαρμακείο Γουργιώτη Δημήτρη

Αβέρωφ 2

65302 Καβάλα

Τηλ.: 2510222798