,

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Βενιζέλου Ελευθερίου 28

Βέροια 59100

Τηλ.:2331022334