,

Φαρμακείο Καραγκιζόπουλου Κωνσταντίνου

Βενιζέλου Ελευθερίου 28

Βέροια 59100

Τηλ.:2331022334