,

Φαρμακείο Κεμπαπίδου Σοφίας ΟΕ

59300 Κορυφή Ημαθίας

Τηλ.:  233041278