,

Φαρμακείο Κοκκίνου Φρόσως Χριστίνας

Δημάρχου Βετσοπούλου 45

59300 Αλεξάνδρεια Ημαθίας

Τηλ 233023362