,

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΑΣΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Βενιζέλου 22

59132 Βέροια