,

Φαρμακείο Μασούρα Αικατερίνης

Βενιζέλου 22

59132 Βέροια