,

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΠΥΡΙΔΗ ΓΙΩΡΓΟΥ

Βετσοπούλου 101

59300 Αλεξάνδρεια

Τηλ.:  2333023608