,

Φαρμακείο Τορωνίδη Χαράλαμπου

Δαγκλή 10

65403 Καβάλα

τηλ 2510835513