Χρυσοστόμου Σμύρνης 18Β, Καβάλα, 65404,
Τηλ: 2510250371